Skip to main content

Reisevilkår

Discover Norway sine generelle vilkår

Mer detaljert informasjon finner du under praktisk informasjon på de ulike temaene (sykkel, ski og fotturer).

Alminnelige vilkår for pakkereiser
Discover Norway sine vilkår er basert på ”Lov om pakkereiser” av 25.08.95 samt de pr. 01.10.97 vedtatte ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” i henhold til samarbeid mellom Norsk Reiselivsforum og Forbrukerombudet. Det tas forbehold om eventuell endringer i vilkårene.

Påmelding og betaling
Ved bestilling sendes bekreftelse og faktura på depositum som betales snarest.
• depositum kr 500,- pr person med sluttfaktura forfall 30 dager før turstart.
• depositum kr 1000,- ved turer som inneholder kulturbilletter med sluttfaktura forfall 45 dager før turstart.
• Et faktureringsgebyr på kr 50,- blir tillagt hver hovedfaktura.

Påmeldingen er bindende når depositumet er betalt. Å unnlate å betale depositum regnes ikke som avbestilling. Avbestilling må skje skriftlig eller muntlig.
Når påmeldingen skjer nærmere enn 30 dager før avreise er bestillingen bindende fra og med bestillingstidspunktet og hele beløpet faktureres samtidig med omgående forfall.
Kunden må alltid kontrollere at mottatt reisebevis og faktura er i samsvar med bestillingen. Er det feil må Discover Norway kontaktes umiddelbart.

Endringsgebyr
Ved endring som medfører en del arbeid kan Discover Norway beregne seg et endringsgebyr på kr 250 - 500,-  pr. booking.

Betaling med kredittkort
De fleste betaler via nettbank, men kan da ikke benytte kredittkort. Vi har ikke lagt kostnaden ved å benytte kredittkort inn i våre priser, for at våre kunder selv skal kunne velge det som er best. Benyttes kredittkort må det påregnes et kostnadstillegg. Dvs. at ved betaling med kredittkort må kunden selv legge på 2 % av den totale summen som står på fakturaen.
Link til kredittkort: https://www.censeo.se/no/3063/

Sykdommer/Allergier
Personer med bestemte sykdommer, allergier eller annet vi bør vite, bes opplyse dette så snart som mulig.

Avbestilling
Den reisende kan avbestille reisen etter følgende regler:
1. Ved avbestilling mer enn 40 dager før avreise, beholdes et administrasjonsgebyr på kr 500,- pr. person.
2. Ved avbestilling f.o.m. 39 dager t.o.m. 15 dager før avreise refunderes 50 % av innbetalt beløp.
4. Ved avbestilling senere enn 14 dager før turstart eller kunden ikke stiller opp, kan Discover Norway beholde hele beløpet.

Avbestilling ved sykdom:
Vi anbefaler alle å ha reiseforsikring/avbestillingsforsikring da det kan oppstå sykdom som hindrer at du kan gjennomføre turen. Sjekk med ditt forsikringsselskap om du allerede har gyldig avbestillingsforsikring.

Reiseforsikring
Vi anbefaler alle å ha reiseforsikring og avbestillingsforsikring. Betingelsene er varierende for de ulike forsikringsselskapene - sjekk betingelsene med ditt forsikringsselskap.

Bagasjetransport
Med bagasjetransporten kan det bare sendes klær og utstyr som ikke trengs på kommende dagstur og det beregnes 1 kolli pr. person. Helst ikke små tilleggskolli!
Verdisaker med liten vekt og stor verdi, som for eksempel penger, smykker, kamera, pass, kredittkort etc. bør den reisende ha på seg til enhver tid. Bagasjen sendes på eget ansvar, ved skade eller noe blir borte så gjelder den reisendes reiseforsikring.

Innstilling av en tur (gjelder for gruppeturer)
En tur kan avlyses av Discover Norway dersom:
- Det ikke er påmeldt tilstrekkelig antall deltagere (minsteantall for å gjennomføre turene står oppført under hver enkelt tur.) Kanselleringen av en tur skjer min 14 dager før avreise.
- Det inntreffer forhold som Discover Norway ikke er herre over (Force Majeure). Eksempel naturkatastrofer, arbeidskonflikter el. l.
- Forhold på reisemålet/reiseruten som gjør det risikabelt å gjennomføre turen.
Når en reise avlyses, får den reisende valget mellom en ny tur eller full tilbakebetaling av reisens pris.

Priser – endringer av pris
Prisene inkluderer de ytelser som nevnt under hver enkelt tur – spesifisert i fakturaen.
Grunnlaget for prisene er pris- og avgiftsnivå på produksjonstidspunktet. Vi forbeholder oss retten til prisforandringer dersom uventede reguleringer oppstår, dette kan ikke skje senere enn 30 dager før avreise.

Mangler / klagefrist
Klage over mangler i forbindelse med overnattingssteder, mat m.v. må fremsettes straks overfor turleder eller direkte til vårt kontor. I motsatt fall taper kunden rett til å påberope seg kompensasjon for mangelen. For øvrig må klage være framsatt senest 1 mnd. etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Kommentarer på innlevert evalueringsskjema etter turen blir ikke registrert eller oppfattet som skriftlig klage.

Forbehold om endringer i programmet.
Vi tar forbehold om endringer som kan komme etter at programmet er trykt. Eventuelle endringer vil bli bekjentgjort gjennom brev til deltakerne.

Discover Norway AS er tilsluttet Reisegarantifondet.

Søk reise