Norsk English Dutch

Reisevilkår

Sett deg inn i hvilke vilkår som gjelder for nettopp din reise

Her finner du reisevilkår for Discover Norway.

Generelt
Discover Norway sine vilkår er basert på ‘Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven)’ av 15. juni 2018 nr. 32 og ‘Alminnelige vilkår for Pakkereiser’ av 01.07.2018 (utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet).
Det tas forbehold om eventuelle endringer i nevnte lov/vilkår.

Bestilling og faktura
Bestilling av en reise gjør du enklest på våre nettsider eller via e-post og telefon til vårt kontor.
Ved bestilling via vårt kontor (ikke online bestilling) vil det påløpe et administrasjonsgebyr på minimum kr 50, - per bestilling.

1. Etter bestilling vil du motta en bekreftelse og en faktura på depositum: kr 2 000,- pr person, med forfall innen 7 dager.

2. Forfallsdato for sluttbetaling er senest 30/60 dager før turen starter (avhengig av hvilken tur du har bestilt). Du vil motta en faktura for sluttbetaling ca. 30 dager før forfallsdato (riktige forfallsdatoer finner du da på fakturaen).

Bestillingen er bindende når depositumet er betalt. Å unnlate å betale depositum regnes ikke som avbestilling. Avbestilling må skje skriftlig eller muntlig til oss.
Når bestilling skjer mindre enn 30 dager før avreise, er bestillingen bindende fra og med bestillingstidspunktet og hele beløpet faktureres med omgående forfall.
Den reisende må alltid kontrollere at mottatte faktura og reisebevis er i samsvar med bestillingen. Oppdages feil må Discover Norway kontaktes umiddelbart.

Endringsgebyr
Ved vesentlig endring i bestilling, kan Discover Norway beregne seg et endringsgebyr på inntil kr 500,- pr. booking, for påløpt arbeidstid.
Tillegg vil for eksempel påløpe ved:
- splitting av faktura
- endring av datoer
- endring av romtype
- alle typer endringer etter at sluttbeløp er betalt

Avbestilling
Å unnlate å betale depositum regnes ikke som avbestilling. Avbestilling må skje skriftlig eller muntlig til oss.

Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato Discover Norway mottar beskjeden. Avbestillingsdato må være i kontorets åpningstider, mandag til fredag kl. 08 - 16. Mail som sendes lørdag /søndag/helligdag regnes med dato til nærmest påfølgende mandag/virkedag. 
For avbestilling av reise gjelder følgende regler:

1. Ved avbestilling inntil 60 dager før avreise, for sykkelturene i Lofoten og langs Ishavskysten, og inntil 30 dager før avreise, for øvrige turer, beholder Discover Norway et avbestillingsgebyr tilsvarende innbetalt depositum, kr 2 000,- pr person.

2. Ved avbestilling senere enn 60 dager før avreise, for sykkeltur i Lofoten, og senere enn 30 dager før avreise, for øvrige turer, eller dersom den reisende ikke møter til starten av turen, belastes kunden hele beløpet (100%).

Avbestilling ved sykdom
Vi anbefaler alle å ha reiseforsikring/avbestillingsforsikring da det kan oppstå sykdom som hindrer at du kan gjennomføre turen. Sjekk med ditt forsikringsselskap om du allerede har gyldig avbestillingsforsikring.

Den reisendes plikter
Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte faktura/reisedokumenter stemmer overens med navn og bestilling. Den reisende må overholde betalingsfristene. Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel, kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise.

Reiseforsikring og ansvar
All reise skjer på eget ansvar. Den reisende må selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha gyldig reiseforsikring, tilstrekkelig midler til reise og opphold, etc. 
Vi anbefaler at det tegnes egen reiseforsikring som dekker sykdom, hjemsendelse (ved sykdom/skade), tyveri, ulykke, bagasjetap m.m. Betingelsene varierer for de ulike forsikringsselskapene - sjekk betingelsene hos ditt forsikringsselskap.

Sykdommer/allergier
Reisende er selv ansvarlig for at helsetilstanden er slik at ikke vedkommende selv eller medreisende utsettes for fare.
Personer med bestemte sykdommer, allergier eller annet vi bør vite, bes opplyse dette så snart som mulig.
Om den reisende har noen matallergier, som Cøliaki, laktoseintoleranse etc. vil vi formidle dette til restauranter og hoteller som benyttes på reisen, og det er derfor viktig at vi får gitt beskjed i god tid. 
Noen overnattingssteder kan kreve ekstra betalt for spesielle behov og/eller ønsker.

Men husk at maten er en del av opplevelsen. Vær oppmerksom på at enkelte destinasjoner ligger langt fra butikker og leverandører, og har problemer med å få tak i spesielle ingredienser. Derfor er de ikke i stand til å tilpasse alle slags spesielle dietter.

Forbehold om endringer/innstilling av en tur
Prisene inkluderer de ytelser som nevnt under hver enkelt tur - spesifisert i fakturaen.
Det tas forbehold om uforutsette prisendringer knyttet til for eksempel transportomkostninger og endringer i offentlige skatter/avgifter. Prisendringer kan ikke skje senere enn 30 dager før avreise.
Det tas også forbehold om mindre justeringer i dag til dag programmet. 
For turer med guide kan det fortløpende foretas endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. 
Discover Norway kan også øke prisen eller avlyse turen dersom det påmeldte antall deltakere er mindre enn 2, eller evt. mindre enn det angitte minimumsantallet for reisen (se nettsider for hver enkelt tur). Informasjon om dette gis av Discover Norway senest 30 dager før avreise (60 dager før for Lofoten og Ishavskysten). Alternativt vil den reisende bli tilbudt annen reise eller få refundert det innbetalt beløp i sin helhet.
Dersom det inntreffer forhold som Discover Norway ikke er herre over (Force Majeure), for eksempel naturkatastrofer, arbeidskonflikter eller forhold på reisemålet/reiseruten som gjør det for risikabelt å gjennomføre turen, kan turen bli avlyst på kort varsel uten refusjon til den reisende.

Ansvar
Generelt er Discover Norway ikke ansvarlig for skader, tap eller ulykker av noe slag på person eller varer (herunder økonomisk tap og følgeskader) som oppstår i forbindelse med, i forbindelse med eller som følge av kundens bestilling, reise eller bli organisert gjennom Discover Norway, med mindre dette skyldes intensjon eller grov uaktsomhet fra Discover Norway.

Mangler/reklamasjoner
Om du mener at det foreligger en feil/ mangel ved reisen må du ta dette opp med turleder/vårt kontor umiddelbart (Discover Norway, tlf. +47 91725200).
Om feilen/mangelen ikke blir rettet og du ønsker å reklamere på reisen når du kommer hjem, må det senest en måned etter at turen er avsluttet sendes en skriftlig, begrunnet klage til Discover Norway.
Kommentarer på innsendt evalueringsskjema etter turen blir ikke registrert eller oppfattet som skriftlig klage.

Aksept
Ved å betale depositum/sluttbeløp har kunden akseptert de generelle vilkårene som er oppført i dette dokumentet, som en del av avtalen mellom Discover Norway og kunden.

Personvern
Vi ber om personlig informasjon ved bestilling. Denne informasjonen er nødvendig for å sikre at vi kan gjennomføre og bekrefte bestillingen. Denne informasjonen vil ikke bli brukt til andre formål og vil ikke bli delt med andre utenforstående parter, med unntak av nødvendig informasjon gitt til partene som er involvert i bestillingen din (hoteller etc.).
Den personlige informasjonen vil ikke bli solgt eller delt. 
Les mer om vår personvernerklæring her. 

Discover Norway AS er tilsluttet Reisegarantifondet.

Har du spørsmål om reisevilkårene for Discover Norway?

Kontakt oss