Har du lyst til å sykle sammen med andre og få inngående kjennsskap til områdene du sykler gjennom.
Da bør du melde deg på en sykkeltur med guide.

Vi har sykkeltur på Senja med guide.
For de som vil ha en tøffere tur, har vi Finnmarksvidda Ultimatum.